Douppi Otter - دوبي أتر
Douppi Otter - دوبي أتر
Douppi Otter - دوبي أتر
Douppi Otter - دوبي أتر
Douppi Otter - دوبي أتر
Douppi Otter - دوبي أتر

Douppi Otter - دوبي أتر

﷼249
﷼1,245
-80%
(مضاف إليه الضريبة)
354تم البيع
/** @private {string} */ class SpzCustomAnchorScroll extends SPZ.BaseElement { static deferredMount() { return false; } constructor(element) { super(element); /** @private {Element} */ this.scrollableContainer_ = null; } isLayoutSupported(layout) { return layout == SPZCore.Layout.LOGIC; } buildCallback() { this.viewport_ = this.getViewport(); this.initActions_(); } setTarget(containerId, targetId) { this.containerId = '#' + containerId; this.targetId = '#' + targetId; } scrollToTarget() { const container = document.querySelector(this.containerId); const target = container.querySelector(this.targetId); const {scrollTop} = container; const eleOffsetTop = this.getOffsetTop_(target, container); this.viewport_ .interpolateScrollIntoView_( container, scrollTop, scrollTop + eleOffsetTop ); } initActions_() { this.registerAction( 'scrollToTarget', (invocation) => this.scrollToTarget(invocation?.caller) ); this.registerAction( 'setTarget', (invocation) => this.setTarget(invocation?.args?.containerId, invocation?.args?.targetId) ); } /** * @param {Element} element * @param {Element} container * @return {number} * @private */ getOffsetTop_(element, container) { if (!element./*OK*/ getClientRects().length) { return 0; } const rect = element./*OK*/ getBoundingClientRect(); if (rect.width || rect.height) { return rect.top - container./*OK*/ getBoundingClientRect().top; } return rect.top; } } SPZ.defineElement('spz-custom-anchor-scroll', SpzCustomAnchorScroll); const STRENGTHEN_TRUST_URL = "/api/strengthen_trust/settings"; class SpzCustomStrengthenTrust extends SPZ.BaseElement { constructor(element) { super(element); this.renderElement_ = null; } isLayoutSupported(layout) { return layout == SPZCore.Layout.CONTAINER; } buildCallback() { this.xhr_ = SPZServices.xhrFor(this.win); const renderId = this.element.getAttribute('render-id'); SPZCore.Dom.waitForChild( document.body, () => !!document.getElementById(renderId), () => { this.renderElement_ = SPZCore.Dom.scopedQuerySelector( document.body, `#${renderId}` ); if (this.renderElement_) { this.render_(); } this.registerAction('track', (invocation) => { this.track_(invocation.args); }); } ); } render_() { this.fetchData_().then((data) => { if (!data) { return; } SPZ.whenApiDefined(this.renderElement_).then((apis) => { apis?.render(data); document.querySelector('#strengthen-trust-render-1539149753700').addEventListener('click',(event)=>{ if(event.target.nodeName == 'A'){ this.track_({type: 'trust_content_click'}); } }) }); }); } track_(data = {}) { const track = window.sa && window.sa.track; if (!track) { return; } track('trust_enhancement_event', data); } parseJSON_(string) { let result = {}; try { result = JSON.parse(string); } catch (e) {} return result; } fetchData_() { return this.xhr_ .fetchJson(STRENGTHEN_TRUST_URL) .then((responseData) => { if (!responseData || !responseData.data) { return null; } const data = responseData.data; const moduleSettings = (data.module_settings || []).reduce((result, moduleSetting) => { return result.concat(Object.assign(moduleSetting, { logos: (moduleSetting.logos || []).map((item) => { return moduleSetting.logos_type == 'custom' ? this.parseJSON_(item) : item; }) })); }, []); return Object.assign(data, { module_settings: moduleSettings, isEditor: window.self !== window.top, }); }); } } SPZ.defineElement('spz-custom-strengthen-trust', SpzCustomStrengthenTrust);

يساعدك على الاسترخاء وتقليل التوتر والنوم السريع

بالملمس الرقيق الاصوات الهادئة يساعدك على تقليق التوتر والنوم السريع

  • تنوع الاصوات بالموسيقى ونبضات القلب والتنفس
  • يساعد على النوم وتقليل التوتر
  • صديق لطيف للأطفال

أصوات متنوعة وملمس ناعم لمساعدة طفلك على النوم بشكل اسرع

يوفر عدد متنوع من الاصوات الهادئة والدافئة لمساعدة طفلك على النوم, صوت موسيقى بيانو, نبضات القلب, و اصوات التنفس

هدية محببة لدى الاظفال

أجمل هدية تقدميها لطفلك, كصديق مقرب بكل وقت ومصدر اطمئنان اثناء النوم